Recycling logo.jpg (7649 bytes)

 

 

ARVO-tech, sinds januari 2003 een handelsnaam van Veracom B.V., is een bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met het inzamelen en verwerken van gasgevulde drukhouders, zoals LPG, Butaan en Propaan, afkomstig van o.a. personenauto’s, milieustraten en afvalinzamelaars.

Voor deze activiteiten is in Waalwijk een ontgassingsinstallatie gebouwd waarmee de drukhouders op een veilige en milieuvriendelijke wijze van het gas worden ontdaan en waarbij zowel het gas alsmede de drukhouders vrijwel volledig gerecycled worden.

ARVO-tech, momenteel het enige bedrijf dat in Nederland gerechtigd is gasdrukhouders in te zamelen en te verwerken, kan voor U het gehele traject verzorgen, zoals inzameling, vervoer en verwerking. Naast dit specialisme kunnen wij U assisteren bij het inzamelen en verwerken van andere drukhouders zoals, o.a. brandblustoestellen.

ARVO-tech, een milieuverantwoorde keuze.

Ministerie van V.R.O.M. : V.I.H.B. nummer: NB501369VIHB